shop-cnc.cz
CNC a automatizační technika, náhradní díly, opravíme - zajistíme

Ochrana dat

Ochrana osobních údajů

Společnost SAYIA s.r.o., IČO: 25571541, se sídlem Hybešova 255/17, 60200 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34661, provozovatel webových stránkách https://www.shop-cnc.cz/  prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důležitá a je s nimi nakládáno v souladu s platnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR).

Ochrana Vašich osobních údajů, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy a IP, je pro nás obzvláště důležitá. Bez Vašeho souhlasu neshromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek žádné osobní údaje. Vy sami rozhodujete o tom, zdali nám tyto údaje poskytnete či nikoliv prostřednictvím registrace (jako například u příležitosti zákaznické poptávky nebo informační poptávky). Vaše osobní údaje používáme generelně za účelem zodpovězení Vaší poptávky. Vaše od Vás zadaná data budou vložena do automatického zasílání newsletteru. V každém odeslaném newsletteru najdete odkaz na odhlášení, které můžete provést kdykoliv.

Společnost SAYIA s.r.o. Vaše osobní údaje neprodává třetím subjektům, ani je jiným způsobem obchodně nevyužívá. Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy nebo dopravci, potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

Na našich webových stránkách využíváme pro účely personalizace webových stránek s Vaším souhlasem soubory cookies, a to až do odvolání souhlasu.

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu neurčitou ale nejméně po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je SAYIA s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.  

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů v písemné formě na info@sayia.cz. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které SAYIA s.r.o. potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů.

Potřebujete poradit ? Ochrana dat

Firma, město
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace